Головна

Друк

Богослужбовий устав на 20-31 травня

Автор: Єрей Дмитро Белей.

 

20  (7) ПОНЕДІЛОК

Тиждень 4-ий після Пасхи.

Спогад про явлення на небі, у святому місті Єрусалимі, знамени чесного Хреста. Св. мч. Акакія.

Вечірня: катизми нема. На «Господи, взиваю» 6 стихир Хреста, Сл.: Хрес­та, І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята, Сл., І нині: свята. По «Отче наш»: тропар Хреста, Сл., І нині: свята. Відпуст середній з помин. Хреста.

Утреня: по «Бог Господь»: тропар свята (2), Сл., І нині: Хреста. Катизми черг., 1-й сідал. Октоїха; 2-й сідал. свята. «Воскресіння Христове» (1). Пс. 50. Канон свята і Хреста. По 9-ій пісні - світильний Хреста. (2), Сл., І нині: сві­тильний свята. Стихири Хвалитні і на Стиховні свята. По «Отче наш»: тропар Хреста, Сл., І нині: свята. Відпуст середній з помин. Хреста.

Часи: на всіх тропар свята, Сл.: на 3-му та 9-му - тропар Хресту. Кондаки: на 1-му та 6-му - свята; на 3-му та 9-му - Хресту.

Літургія: антифони воскресні. Тропар свята, Сл.: кондак свята, І нині: кон­дак Хреста. Ряд.: Ап. - Ді. 24 зач.; 10, 1-16. Єв. - Йо. 24 зач.; 6, 56-69. Хреста: Ап. - 1 Кор. 125 зач.; 1, 18-2, 2. Єв. - Йо. 60 зач.; 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35. Причасний свята і прп. Замість «Достойно» - ірмос 9-ї пісні канону свята.

21  (8) ВІВТОРОК

Св. ап. і єв. Йоана Богослова. Прп. Арсенія Великого.

Вечірня: «Блажен муж». На «Господи, взиваю» 8 стихир: 3 свята, 5 ап., Сл.: ап., І нині: богородичний-догмат. Прокімен дня. Три читання ап.: 1 Соб. по­слання Йо. 4, 20-5, 5; 1 Йо. 3, 21-4, 6; 1 Йо. 4, 9-16. На литії - стихири ап., Сл.: ап., І нині: свята. Стиховня ап., Сл.: ап., І нині: свята. На благословенні хлібів тропар апостола (2) і «Богородице Діво» (1). Відпуст великий з помин. ап.

Утреня: по «Бог Господь» тропар свята (2), Сл.: ап., І нині: свята. Сідаль- ні ап., Сл., І нині: свята. Полієлей з Величанням, сідал. ап. Сл., І нині: свята. Степенна 4-го гл.: «Від юності моєї». Прокімен ап. Єв. - Мк. 71 зач.; 16, 9-20. «Воскресіння Христове» (1). Пс. 50. Єв. - Мк. 71 зач.; 16, 9-20. Канон свята і ап. Катавасія «Воскресіння день». По 3-ій - конд.-ікос свята і сідал. ап., Сл., І нині: сідал. свята. По 6-ій - конд.-ікос ап., по 9-ій - світильний ап., Сл., І нині: світильний свята. Хвалитних стихир 6: 3 свята і 3 ап., Сл.: ап., І нині: свята. Після Вел. славосл. тропар ап., Сл., І нині: свята. Відпуст великий з помин. свята і ап.

Часи: на всіх тропар свята, Сл.: ап. Кондаки: на 1-му і 6-му - свята, на 3-му і 9-му - ап.

Літургія: антифони воскресні. Тропар свята і ап., Сл.: кондак ап., І нині: кондак свята. Прокімен і алилуя - свята і ап. Ряд.: Ап. - Ді. 25 зач.; 10, 21-33. Єв. - Йо. 25 зач.; 7, 1-13. Ап.: Ап. - 1 Йо. 68 зач.; 1, 1-7. Єв. - Йо. 61 зач.; 19, 25-27; 21, 24-25. Причасний свята і ап.

22  (9) СЕРЕДА

Переполовення П’ятидесятниці.Св. прор. Ісаї. Св. мч. Христофора.

Перенесення мощів св. Миколая Чудотворця з Мир до міста Барі.

 Вечірня: «Блажен муж». На «Господи, візвав я» 8 стихир: 4 свята, 4 свят., Сл.: свят., І нині: свята. Прокімен дня. Шість читань: 3 свята: Прип. 9, 1-11; Міхея 4, 2-3; 4, 5; 6, 2-5; Іс. 55, 1-11 і 3 свят.: Прип. 8, 22-30; Прип. 3, 13-16; 8, 6; Муд. 4, 7-15. Стиховня свят., Сл.: свят., І нині: свята. По «Отче наш» тропар свят., Сл.: І нині: свята. Відпуст великий. з помин. свята і свят.

Утреня: по «Бог Господь» тропар свята двічі, Сл.: тропар свят., І нині: свята. Катизми чергові. Сідальні свята. Полієлей з Величанням і всі три сідал. свят. Степенна 4-го гл. Прокімен свят. Єв. - Йо. 35 зач.; 10, 1-9. «Во­скресіння Христове» (1). Пс. 50. Канонів 2: свята і свят. По 3-ій - конд.- ікос і сідал. свят., Сл., І нині: сідал. свята. По 6-ій - конд.-ікос свята, на 9-ій «Чеснішу» не співаємо. Світил. свят., Сл., І нині: світил. свята. Хва- литних стихир 6: 3 свята і 3 свят., Сл.: свят., І нині: свята. Після Вел. славослов’ї тропар свят., Сл., І нині: свята.

Часи: на всіх тр. свята, Сл. свят. Кондаки: на 1-му і 6-му - свята, на 3-му і 9-му - свят.

Літургія: антифони воскресні. Тропар свята і свят., Сл.: свят., І нині: кондак свята. Прокімен, алилуя свята і святителя. Свята: Ап. - Ді. 34 зач.; 14, 6-18. Єв. - Йо. 26 зач.; 7, 14-30. Св. Миколая: Ап. - Євр. 335 зач.; 13, 17-21. Єв. - Лк. 24 зач.; 6, 17-23. Замість «Достойно» - ірмос Перепо- ловення. Причасний свята і свят.

23  (10) ЧЕТВЕР

Св. ап. Симона Зилота.

Вечірня: «Блажен муж». На «Господи, візвав я» 8 стихир, 3 свята і 5 ап., Сл: ап., І нині: догмат за гласом «Слава». Прокімен дня. Читань три: 1 Ів. 4, 9-16; 1 Ів. 4, 20 - 5, 5; 1 Ів. 3, 21 - 4, 6. Стиховня ап., Сл.: ап., І нині: свята. По «Отче наш»: тр. ап., Сл., І нині: свята. Відпуст великий з поминанням ап.

Утреня: по «Бог Господь»: тр. свята. (2), Сл: ап., І нині: свята. Сідал. ап., Сл., І нині: свята. Полієлей з Величанням, сідал. ап. Степенна 4-го гл. Про- кімен ап. Єв. - Йо. 67 зач.; 21, 15-25. «Воскресіння Христове». Пс. 50. Кано­нів: свята і ап. По 3-ій - конд.-ікос свята, сідал. ап., Сл., І нині: свята. по 6-ій

-       конд.-ікос м., по 9-ій - світил. ап., Сл, І нині: світил. свята. На Хвалитних 6 стихир: 3 свята і 3 ап., Сл.: ап., І нині: свята. Після великого Славословя тр. ап., Сл.: І нині: свята. Відпуст великий з поминанням ап.

Часи: на всіх часах: тр. свята, Сл: тр. ап. Кондаки: на 1-му та 6-му - свята; на 3-му та 9-му - ап.

Літургія: Тр. свята. і ап., Сл.: конд. ап., І нині: конд. свята; Прокімен, али- луя і причасний свята і ап. Ряд.: Ап. - Ді. 26 зач.; 10, 34-43. Єв. - Йо. 29 зач.; 8, 12-20. Ап. - Ап. - 1 Кор. 131 зач.; 4, 9-16. Єв. - Мт. 56 зач.; 13, 54-58.

24  (11) П’ЯТНИЦЯ

Свв. рівноапп. Кирила й Методія, учителів слов’янських. Св. свщмч. Мокія.

 Вечірня: «Блажен муж». На «Господи, взиваю» 8 стихир: 3 свята, 5 свв., Сл: свв., І нині: свята. Прокімен дня і три читання свв.: І Цар. 8, 22-30, Іс. 60, 1-11, Іс. 61, 10-62, 5. Литія свв., Сл.: свв., І нині: свята. Стиховня свв., Сл.: свв.,

I     нині: свята. На благословенні хлібів - тропар свв. (2) і свята (1).

Утреня: по «Бог Господь»: тропар свята (2) Сл: свв., І нині: свята. Сідаль- ні свв., Сл., і нині: свята. Полієлей, величанням, і сідальний свв. Степенна

1-                 го гласу: «Від юності моєї». Прокімен свв. Єв. - Йо. 36 зач.; 10, 9 - 16.«Во- скресіння Христове» (1). Пс. 50. Канон свята і свв. Катавасія - ірмоси канону Пасхи. По 3-ій - конд.-ікос свята і сідальний свв., Сл., І нині: свята; по 6-ій

-       конд.-ікос свв., по 9-ій - світильний свв., Сл., І нині: світильний свята. На Хвалитних 6 стихир: 3 свята і 3 свв., Сл.: свв., І нині: свята. Після великого Славослов’я тропар свв. Сл.: свв., І нині: свята. Відпуст великий з поминан­ням свв.

Часи: на всіх часах: тр. свята, Сл: тр. свв. Кондаки: на 1-му та 6-му - свя­та; на 3-му та 9-му - свв.

Літургія: антифони воскресні. Тропар свята і свв., Сл.: кондак свв ., І нині: кондак свята. Прокімен і алилуя - свята і свв. Ряд.: Ап. - Ді. 27 зач.; 10, 44-11, 10. Єв. - Йо. 30 зач.; 8, 21-30. Рівноап.: Ап. - Євр. 318 зач.; 7, 26 - 8, 2;Єв. - Мт.

II      зач.; 5, 14 - 19. Причасний свята і свв.

25  (12) СУБОТА

Свв. отців Епіфанія, єп. Кипрського, і Германа, патр. Царгородського.

Вечірня: катизма чергова. На «Господи, взиваю» 6 стихир: 3 свята і 3 свв., Сл.: свв., І нині: догмат 3-го гласу. Прокімен дня. Стиховня свята. По «Отче наш» - тропар свв., Сл., І нині: свята. Відпуст великий з помин. свв.

Утреня: по «Бог Господь»: тропар свята (2), Сл.: свв., І нині: свята. Катиз- ми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята і свв. По 9-ій пісні - світильний свв. (2), Сл., І нині: світильний свята. Стиховня свята. По «Отче наш»: тропар свв., Сл., І нині: свята. Відпуст середній з помин. свв.

Часи: на всіх тропар свята; на 3 та 9 - Сл: тропар свв. Кондаки: на 1 та 6 - свята; на 3 та 9 - свв.

Літургія: антифони неділ. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Про­кімен, алилуя і причасний свята. Ап. - Ді. 29 зач.; 12, 1-11. Єв. - Йо. 31 зач.; 8, 31-42. Замість «Достойно» - ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом.

26  (13) НЕДІЛЯ

Неділя 5-та після Пасхи, самарянки. Глас 4. Єв. 7. Св. мчц. Гликерії.

 Вечірня: «Блажен муж». На «Господи, взиваю» 10 стихир: 4 воскресних 4-го гласу, 3 Переполовинення і 3 Тріоді (неділі Самарянки), Сл.: Тріоді., І нині: догмат 4-го гласу. Вхід. Прокімен дня. На Стиховні: одна воскресна стихира 4-го гласу, а відтак стихири Пасхи, Сл.: Тріоді., І нині: «Воскресіння день». По «Отче наш» тропар воскрес., Сл., І нині: Переполовинення.

Утреня: по «Бог Господь» тропар воскрес. (2), Сл., І нині: Переполовення. Катизми черг., сідальні неділ. «Ангельський собор». Іпакой, степенна і прокі­мен 4-го гласу. Єв. Йо. зач. 63; 20, 1-10. «Воскресіння Христове» (3), стихира воскрес. Канон Пасхи з його богородичним, Переполовення і Тріоді. Ката­васія - ірмос канону Пасхи. По 3-ій - конд.-ікос Переполовення і сідальний Тріоді, Сл., І нині: Переполовення. По 6-ій - конд.-ікос Тріоді. «Чеснішу» не співаємо. По 9-ій - «Свят Господь Бог наш» (3) і світильний Пасхи: «Плоттю заснувши», Сл.: світильний Тріоді., І нині: Переполовення. Хвалитних стихир 8: 6 воскрес. і 2 Тріоді. з двома приспівами, Сл.: Тріоді., І нині: »Преблагосло- венна». По вел. славослов’ї - тропар «Воскресши із гробу». Відпуст Пасхи. Після відпусту «Сл., І нині»: стихира євангельська.

Часи: на всіх часах: тропар воскрес., Сл: тропар Переполовення. Конда­ки: на 1-му та 6-му - Переполовення; на 3-му та 9-му - кондак Тріоді.

Літургія: антифони воскресні. Тропар воскресний і Переполовення, Сл.: кондак Тріоді, І нині: кондак Переполовення. Прокімен і алилуя - Тріоді. Ап. - Ді. 28 зач.; 11, 19-26; 29-30. Єв. - Йо. 12 зач.; 4, 5-42. Причасні - «Тіло Хрис­тове» і «Хваліте».

27      (14) ПОНЕДІЛОК Тиждень 5-ий після Пасхи.

Св. мч. Ісидора.

Вечірня: катизми нема. На «Господи, взиваю» 6 стихир: 3 свята. і 3 мч., Сл.: мч., І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По «Отче наш» - тропар мч., Сл., І нині: свята. Відпуст середній з помин. мч.

Утреня: по «Бог Господь»: тропар свята (2), Сл.: мч., І нині: свята. Катиз­ми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята і мч. По 9-ій пісні - світильний м. (2), Сл., І нині: світильний свята. Стиховня свята. По «Отче наш»: тропар мч., Сл., І нині: свята. Відпуст середній з помин. мч.

Часи: на всіх тропар свята; на 3 та 9 - Сл: тропар мч. Кондаки: на 1 та 6 - свята; на 3 та 9 - мч.

Літургія: антифони неділ. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Прокі­мен, алилуя і причасний свята. Ап. - Ді. 30 зач.; 12, 2-17. Єв. - Йо. 32 зач.; 8, 42-51. Замість «Достойно» - ірмос 9-ї пісні канону свята.

28     (15) ВІВТОРОК Прп. Пахомія Великого.

Вечірня: катизма чергова. На «Господи, взиваю» 6 стихир: 3 свята. і 3 прп., Сл.: прп., І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По «Отче наш» - тропар прп., Сл., І нині: свята. Відпуст середній з помин. прп.

Утреня: по «Бог Господь»: тропар свята (2), Сл.: прп., І нині: свята. Катиз­ми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята і прп. По 9-ій пісні - світильний прп. (2), Сл., І нині: світильний свята. Стиховня свята. По «Отче наш»: тропар прп., Сл., І нині: свята. Відпуст середній з помин. прп.

Часи: на всіх тропар свята; на 3 та 9 - Сл: тропар прп. Кондаки: на 1 та 6 - свята; на 3 та 9 - прп.

Літургія: антифони неділ. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Прокі­мен, алилуя і причасний свята. Ап. - Ді. 31 зач.; 12, 25-13, 12. Єв. - Йо. 33 зач.; 8, 51-59. Замість «Достойно» - ірмос 9-ї пісні канону свята.

29      (16) СЕРЕДА

Віддання празника Переполовення.

Прп. Теодора Освященного, учня св. Пахомія.

Вечірня: катизма чергова. На «Господи, взиваю я» 6 стихир свята. Про- кімен дня. Стиховня свята. По «Отче наш»: тр. свята (1). Відпуст великий з помин. свята і прп.

Утреня: по «Бог Господь»: тр. свята (2), Сл., І нині: тр. свята. Катизми чергові., сідал. свята. Пс. 50. Канонів 2 як у сам день свята. По 9-ій пісні - сві­тил. свята. На Хваліте стихири свята. Після Великого славосов’я тр. свята (1). Відпуст великий з помин. свята і прп.

Часи: на всіх: тр. і конд. свята.

Літургія: тр. свята, Сл., І нині: конд. свята. Прокімен і алилуя свята. Ап. - Ді. 32 зач.; 13, 13-24. Єв. - Йо. 18 зач.; 6, 5-14. Замість Достойно» - ірмос 9-ї пісні канону свята. Причасний: «Хто їсть Мою плоть».

30      (17) ЧЕТВЕР

Св. ап. Андроніка і тих, що з ним.

Вечірня: катизма чергова. На «Господи, взиваю» 6 стихир: 3 свята і 3 ап., Сл.: ап., І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По «Отче наш» - тропар ап., Сл., І нині: богород. воскрес. за гласом тр. ап. Відпуст середній з помин. ап.

Утреня: по «Бог Господь»: тропар свята (2), Сл.: ап., І нині: богород. во­скрес. за гласом тр. ап. Катизми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята і ап. По 9-ій пісні - світильний ап. (2), Сл., І нині: світильний свята. Стиховня свята. По «Отче наш»: тропар ап., Сл., І нині: богород. воскрес. за гласом тр. ап. Відпуст середній з помин. ап.

Часи: на всіх тропар свята; на 3 та 9 - Сл: тропар ап. Кондаки: на 1 та 6 - свята; на 3 та 9 - ап.

Літургія: антифони неділ. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Прокі­мен, алилуя і причасний свята. Ап. - Ді. 35 зач.; 14, 20-27. Єв. - Йо. 35 зач.; 9, 39-10, 9. Замість «Достойно» - «Ангел сповіщав».

31      (18) П’ЯТНИЦЯ 

Св. мч. Теодота, що в Анкирі. Свв. мчч. Петра, Діонисія і тих, що з ними. Свв. семи дів.

 Вечірня: катизма чергова. На «Господи, візвав я» 6 стихир: 3 свята і 3 мчч., Сл.: мчч., І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По «Отче наш» - тропар мчч., Сл., І нині: свята. Відпуст середній з помин. мчч.

Утреня: по «Бог Господь»: тропар свята (2), Сл.: мчч., І нині: свята. Катиз- ми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята і мчч. По 9-ій пісні - світильний мчч. (2), Сл., І нині: світильний свята. Стиховня свята. По «Отче наш»: тропар мчч., Сл., І нині: свята. Відпуст середній з помин. мчч.

Часи: на всіх тропар свята; на 3 та 9 - Сл: тропар мчч. Кондаки: на 1 та 6 - свята; на 3 та 9 - мчч.

Літургія: антифони неділ. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Прокі- мен, алилуя і причасний свята. Ап. - Ді. 36 зач.; 15, 5-34. Єв. - Йо. 37 зач.; 10, 17-28. Замість «Достойно» - ірмос 9-ї пісні канону свята

Навігаційна стежка

Зараз на сайті

На сайті 14 гостей та відсутні користувачі

Статистика відвідування

Перегляди статей
33693