Головна

Друк

Богослужбовий устав на 13-20 січня

Автор: Єрей Дмитро Белей.

13 (31) НЕДІЛЯ

Неділя по Різдві. Пам’ять св. і праведних Иосифа Обручника,

Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього. Гл. 8. Єв. 11.
ВІДДАННЯ ПРАЗНИКА РІЗДВА ХРИСТОВОГО.

Прп. Меланії Римлянки.

Вечірня: «Блажен муж». На «Господи, взиваю» 10 стихир: 3 воскрес., 4 свята і 3 свв., Сл.: свв., І нині: догмат 7-го гласу; прокімен дня. Читань немає. Стиховня воскрес., Сл.: свв., І нині: свята. По «Отче наш»: тропар воскрес., Сл.: свв., І нині: свята. Відпуст великий з помин. неділі, свята і свв.

Утреня: по «Бог Господь» тропар воскрес. (2), Сл.: свв., І нині: свята. Ка- тизми чергові, сідальні воскрес; «Ангельський собор», іпакой, степенна і про- кімен 8-го гласу. Єв. Йо. зач. 67; 21, 15-25. Канони воскрес., свв. і обидва свя­та. Катавасія «Христос народжується». По 3-ій пісні - кондак-ікос і сідальний свв., Сл., і нині: сідальний свята; по 6-ій - кондак-ікос свята. По 9-ій - «Свят Господь Бог наш» (3) і світильний воскрес., Сл.: свв., І нині: свята. На Хва- литних 8 стихир: 4 воскрес. і 4 свята зі своїми приспівами, Сл.: свв., І нині: «Преблагословенна». Після Великого славосл. тропар «Воскресши із гробу». Відпуст великий з помин. неділі, свята і свв. Після відпусту Сл., І нині: сти­хира євангельська.

Часи: на всіх тропар неділ., також Сл.: на 1-му і 6-му ще й свята, на 3-му і 9-му - свв. Кондаки - поперемінно: на 1-му і 6-му - свята; на 3-му і 9-му - свв.

Літургія: антифони: перші два - свята, третій - загальний з приспівом свята. Тропар воскрес., свята і свв.; Сл.: кондак свв., І нині: кондак свята; про- кімен свята і свв. (воскресний не співається). Алилуя лише свята. Ап. і Єв. лише Неділі по Різдві: Ап. - Гал. 200 зач.; 1, 11 - 19. Єв. - Мт. 4 зач.; 2, 13 - 23. Причасний «Хваліте» і свята.

 14 (1) ПОНЕДІЛОК

Тиждень 34-ий по Зісланні Святого Духа.
ОБРІЗАННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА
ХРИСТА.

Св. Василія Великого, архиєп. Кесарії Кападокійської.

Вечірня: «Блажен муж». На «Господи, взиваю» 8 стихир: 4 свята і 4 свято­го, Сл.: святого, І нині: свята. Вхід. Прокімен дня і три читання: Бт. 17, 1-14; Прип. 8, 22-30.; Прип. 10, 31-11, 12. На Литії стихири святого, тільки І нині: свята. Стиховня святого, Слава: святого, І нині: свята. На благословенні хлібів тропар святого (2) і свята (1).

Утреня: по «Бог Господь» тропар свята (2), Сл.: тропар святого, І нині: свята. Катизми чергові. і сідальні святого, І нині: сідал. свята. Полієлей, Ве­личання святого; сідальний святого, Сл.: святого, І нині: свята. Степенна 4 гл., «Від юності моєї»; все інше до канону - святому. Єв. - Лк. 24 зач.; 6, 17 - 23[1]. Після 50 Пс. стихира святого. Канон свята і святого. Катавасія «Глибини». По 3-ій - сідальний св., Сл., І нині: свята; по 6-ій - кондак-ікос святому; на 9-ій замість «Чеснішу» - приспіви свята і святого; по 9-ій - світильний святого, Сл., І нині: свята. На Хвалитних 6 стихир: 3 свята і 3 святого, Сл.: святого., І нині: свята. По вел. славослов’ї - тропар святого, Сл., І нині: свята. Відпуст великий свята з помин. святого.

Часи: на всіх тропар свята., Сл.: святому. Кондаки: на 1 і 6 - свята, на 3 і 9 - святому.

Літургія св. Василія Великого: Антифони повсякденні (або зображаль­ні). Тропар свята і святого, Сл.: кондак святого, І нині: кондак свята. Прокімен свята і святого. Свята: Ап. Кол. зач. 254; 2, 8-12; Єв. Лк. зач. 6; 2, 20-21; 40-52. Перед Богоявл.: Ап. - 2 Тим. 298 зач.; 4, 5-8. Єв. - Мр. 1 зач.; 1, 1-8. Замість «Достойно» - «Тобою радується». Причасний свята і святого.

15  (2) ВІВТОРОК

Передсвяття Богоявлення. Св. Сильвестра, папи Римського.

 

Вечірня: катизми нема. На «Господи, взиваю» 6 стихир: 3 передсв. і 3 св.; Сл.: св., І нині: передсв. Стиховня передсв., Сл., І нині: передсв. По «Отче наш»: тропар св. Сл., І нині: передсв. Відпуст середній з помин. дня. і св.

Утреня: по «Бог Господь»: тропар передсв. (2), Сл.: св., І нині: передсв. Катизми черг., сідальні передсв. Канон передсв. та св. По 9-ій пісні - світиль­ний св., Сл., І нині: передсв. Стиховня передсв., Сл., І нині: передсв. По «Отче наш»: тропар св., Сл., І нині: передсв. Відпуст середній з поминанням дня і св.

Часи: на всіх тропар передсв.; на 3 та 9 - Сл.: тропар св. Кондаки: на 1 та 6 - передсв.; на 3 і 9 - св.

Літургія: тропар передсв., Сл., І нині: конд. передсв.; все інше - дня. Ап.

-        Гал. 213 зач.; 5 , 22 - 6, 2[2]. Єв. - Лк. 24 зач., 6, 17-23.

16  (3) СЕРЕДА

Св. прор. Малахії. Св. мч. Гордія.

Вечірня: катизма чергова. На «Господи, взиваю» 6 стихир: 3 прор. і 3 мч.; Сл.: мч., І нині: передсв. Стиховня передсв., Сл., І нині: передсв. По «Отче наш»: тропар прор. Сл.: мч., І нині: передсв. Відпуст середній з помин. дня., прор. і св.

Утреня: по «Бог Господь»: тропар передсв. і прор., Сл.: мч., І нині: пе­редсв. Катизми черг., сідальні передсв. Канон передсв., прор. і мч. По 9-ій пісні - світильний прор., Сл.: мч., І нині: передсв. Стиховня передсв., Сл., І нині: передсв. По «Отче наш»: тропар прор., Сл.: мч., І нині: передсв. Від­пуст середній з поминанням дня, прор. і мч.

Часи: на всіх тропар передсв.; на 3 - ще й Сл.: прор., на 9 - Сл.: мч. Кон­даки: на 1 та 6 - передсв.; на 3 - прор., на 9 - мч.

Літургія: тропар передсв., Сл., І нині: конд. передсв.; все інше - дня. Ап.

-        2 Тим. 292 зач.; 2, 1 - 10. Єв. - Мт. 36 зач.; 10, 16 - 22.

17  (4) ЧЕТВЕР

Собор свв. сімдесяти апостолів. Прп. Теоктиста ігумена, що в Кукумі Сікелійській.

Вечірня: катизма чергова. На «Господи, взиваю» 6 стихир: 3 апп. і 3 прп.; Сл.: прп., І нині: передсв. Стиховня передсв., Сл., І нині: передсв. По «Отче наш»: тропар апп. Сл.: прп., І нині: передсв. Відпуст середній з помин. дня., апп. і прп.

Утреня: по «Бог Господь»: тропар передсв. і апп., Сл.: прп., І нині: пе­редсв. Катизми черг., сідальні передсв. Канон передсв., апп. і прп. По 9-ій пісні - світильний апп., Сл.: прп., І нині: передсв. Стиховня передсв., Сл., І нині: передсв. По «Отче наш»: тропар апп., Сл.: прп., І нині: передсв. Від­пустсередній з поминанням дня, апп. і прп.

Часи: на всіх тропар передсв.; на 3 - ще й Сл.: апп., на 9 - Сл.: прп. Кон­даки: на 1 та 6 - передсв.; на 3 - апп., на 9 - прп.

Літургія: тропар передсв., Сл., І нині: конд. передсв.; все інше - дня. Ап. - Рим. 96 зач.; 8, 8 - 14. Єв. - Лк. 50 зач.; 10, 1 - 15.

18  (5) П’ЯТНИЦЯ

Навечір’я Богоявлення. Свв. мчч. Теопемпта й Теони. Прп. Синклитікії Олександрійської.

 

Вечірня: катизма чергова. На «Господи, взиваю» 6 стихир: 3 мчч., 3 прп.; Сл.: прп., І нині: Навечір’я. Прокімен дня. Стиховня Навечір’я. По «Отче наш»: тропар мчч., Сл.: прп., І нині: Навечір’я. Відпуст середній з помин. мчч. і прп.

Утреня: по «Бог Господь»: тропар Навечір’я і мчч., Сл.: тропар прп., І нині: Навечір’я. Катизми черг., сідальні Навечір’я. Пс. 50. Канон Навечір’я, мчч. і прп. Катавасія тільки по 3-ій, 6-ій, 8-ій та 9-ій піснях - ірмос канону прп. По 3-ій - кондак-ікос мчч і прп., сідальний мчч., Сл., і нині: навечір’я. По 6-ій - конд.-ікос Навечір’я. По 9-ій - світильний мчч., Слава: прп., І нині: Навечір’я. На Хвалитних 4 стихири Навечір’я, Сл., І нині: Навечір’я. Стихов­ня Навечір’я., Сл., І нині: Навечір’я. По «Отче наш»: тропар мчч., Сл.: прп., І нині: Навечір’я.

Великі Царські Часи: (відправляються при зачинених св. дверях, які від­чиняємо тільки на читання Євангелії. Свічки на престолі запалюємо тільки на читання Євангелії. Відпуст творимо аж по закінченні Обідниці.).

На 1-му часі - Ап. - Ді. 33 зач.; 13, 25 - 32. Єв. - Мт. 5 зач.; 3, 1 - 11.

На 3-му часі - Ап. - Ді. 42 зач.; 19, 1 - 8. Єв. - Мр. 1 зач.; 1, 1 - 8.

На 6-му часі - Ап. - Рим. 91 зач.; 6, 3 - 11. Єв. - Мр. 2 зач.; 1, 9 - 15.

На 9-му часі - Ап. - Тит. 302 зач.; 2, 11 - 14; 3, 4 - 7. Єв. Мт. 6 зач.; 3, 13 - 17.

 

19  (6) СУБОТА

СВЯТЕ БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ. ХРЕЩЕННЯ ГНІХ.

Вечірня з Літургією св. Василія Великого: катизми нема. На «Господи, взиваю» 8 стихир свята, Сл., І нині: свята. Вхід з Євангелієм. «Світло тихе». Прокімен дня та 11 читань свята, розділених на 3 серії: Бт. 1, 1-13; Вих. 14, 15-29; Вих. 15, 22-27; 16,1. Після перших трьох читань священик виголошує, а лик за ним повторює: «Явився Ти»; наступні три читання: Іс. Навина 3, 7-8; 15-17; ІІ Цар. 2, 6-14; ІІ Цар. 5, 9-14; після читань священик виголошує, а лик за ним повторює: «Грішників і митарів». Три читання: Іс. 1, 16-20; Бт. 32, 2-11; Вих. 2, 5-10; Суд. 6, 36-40; І Цар. 18, 30-39; ІІ Цар. 2, 19-22; Іс. 49, 8-15. Мала єктенія, і виголос «Бо Ти святий єси, Боже наш», Трисвяте і далі по чину Лі­тургія св. Василія Великого. Прокімен свята і читання Ап.: 1 Кор. 143 зач.; 9, 19 - 27; Єв. - Лк. 9 зач.; 3, 1 - 18. Замість «Достойно» співаємо». Причасний «Хваліте Господа з небес».

Після заамвонної молитви (перед «Будь ім’я Господнє») відбувається Ве­лике Йорданське Водосвяття. Ап. 1 Кор. зач. 143 (від полов.);10, 1-4; Єв. Мр. зач. 2; 1, 9-11.

Повечеря Велике з Литією: (перед початком відчиняють св. двері. Священик, одягнений у епітрахиль, кадить). По «Благословенний Бог наш» св. двері зачиняють. По закінченні псалмів - «З нами Бог». Після першого Трисвятого - тропар свята, глас 1, «Коли в Йордані»; після другого Трисвятого - кондак свята, глас 4, «Явився єси днесь». Відчинивши св. двері, розпочинає Литію. Стихири на Литії на стиховні свята. По «Отче наш» тропар свята (3).

Утреня: по «Бог Господь» тропар свята (2), Сл., І нині: свята. Сідальні свята. Полієлей, Величання і сідальний свята. Степенна, глас 4: «Від юності моєї». Прокімен свята. Єв. Мр. зач. 2; 1, 9-11. Пс. 50 і стихира свята, глас 2: «Все днесь радости сповняється». Два канони свята. Катавасія «Глибини». По

3-    ій пісні - іпакой свята; по 6-ій - кондак-ікос свята. Замість «Чеснішу» - при­спів свята. Світильний свята (3). На Хвалитних 4 стихири, Сл.: свята, І нині: свята. По Великому славослов’ї - тропар свята (1).

Часи: на всіх тропар і конд. свята.

Літургія св. Йоана Золотоустого: антифони і вхідне свята. Замість «Трисвятого» - «Ви, що в Христа хрестилися». Ап. Тит. зач. 302; 2, 11-14; 3,

4-7; Єв. Мт. зач. 6; 3, 13-17. Замість «Достойно» - ірмос 9-ї пісні святкового канону. Причасний свята. Після заамвонної молитви - Велике водосвяття.

На освячення води: Ап. - 1 Кор. 143 зач. (від полов.); 10, 1 - 4. Єв. - Мр. 2 зач.; 1, 9 - 11.

20  (7) НЕДІЛЯ

Неділя по Богоявленні. Гл. 1. Єв. 1.

Собор. Св. славного прор., Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана.

 

Вечірня: «Блажен муж». На «Господи, взиваю» 10 стихир: 3 воскрес., 4 свята і 3 Предтечі, Сл.: Предтечі, І нині: догмат 1-го гласу. Прокімен дня. Стиховня воскрес., Сл.: Предтечі, І нині: свята. По «Отче наш»: тропар во­скрес., Сл.: Предтечі, І нині: свята. Відпуст великий з помин. свята і Предтечі.

Утреня: по «Бог Господь»: тропар воскрес. (2), Сл.: Предтечі, І нині: тро­пар свята. Катизми черг., сідальні воскрес. «Ангельський собор», іпакой, сте­пенна і прокімен 1-го гласу. Єв. Мт. 116 зач.; 28, 16-20. Канон неділ., свята і Предтечі. Катавасія «Глибини відкрив дно». По 3-ій - конд.-ікос свята і сі­дал. Предтечі. По 6-ій - конд.-ікос Предтечі Сл., і нині: свята. На 9-ій пісні - «Чеснішу». По 9-ій - світильний недільний, Слава: Предтечі, І нині: свята. Хвалитних стихир 9: 4 неділ. і 4 свята з їхніми приспівами і наславник Пред­течі з його окремим приспівом, Сл.: стихира євангельська, І нині: «Преблаго­словенна». По великім славослов’ї тропар «Сьогодні спасіння світу». Відпуст великий з поминанням неділі і Собору Предтечі.

Часи: на всіх тропар недільний, також Сл.: на 1-му і 6-му - свята, на 3-му і 9-му - Предтечі. Кондаки: на 1-му і 6-му - свята, на 3-му і 9-му - Предтечі.

Літургія: антифони: перші два - свята, третій - загальний з приспівом свята. Тропар недільний, свята і Предтечі; Слава: кондак Предтечі, І нині: свя­та. Все інше - спочатку неділі по Богоявлінні, а опісля - Предтечі. По Бого- явл.: Ап. - Еф. 224 зач.;4, 7-13. Єв. - Мт. 8 зач.; 4, 12 - 17. Предтечі: Ап. - Ді. 42 зач.; 19, 1-8. Єв. - Йо. 3 зач.; 1, 29-34. Причасний - свята і Предтечі.[1]На утрені подаємо читання св. Василія, оскільки на Літургії не читаємо трьох чи­тань.

[2]Рядові читання 15 (2), 16 (3) і 17 (4) січня опускаються з огляду на відступку.

Навігаційна стежка

Зараз на сайті

На сайті 12 гостей та відсутні користувачі

Статистика відвідування

Перегляди статей
26282